Šta sve dijete od godine dana može i treba moći?

0

Sa navršenih godinu dana dijete se pretvorilo u pravog malog čovjeka. Mnoga djeca te dobi već hodaju, govore više riječi, jedu gotovo svu hranu i spremna su razumijeti nekoliko naredbi. Šta još dijete s godinu dana može?

Pokazatelji razvoja

 • U 12. mjesecu života dijete će narasti samo 1 cm i postati teže za oko 350 grama.
 • Opseg grudnog koša trebao bi biti 2 cm veći od opsega glave. Ako utvr­dite da taj omjer nije u skladu s mjerama vašeg djeteta, svakako to kažite pedijatru.
 • Dijete u ovom razdoblju počinje sa­­mostalno hodati, sjediti i ustajati (bez opiranja o stabilnu površinu), a s poda može podići željeni predmet. Ako zatražite, pružit će vam igračku.
 • Dijete vježba s igračkama nauče­­ne radnje − kotrlja ih, pokušava hraniti… Ono što je već naučilo uspješno primjenjuje u raznim situacijama. Pri­­mjerice, kad nauči kako se hrani lut­­ka, pokušat će i vas nahraniti.
 • Dijete aktivno počinje usvajati go­­vor. Njegov je rječnik sve bogatiji, slu­­ži se s otprilike desetak dvosložnih riječi.
 • Mališan već može ispunjavati jednostavne zadatke! Donesi, daj, nađi − te riječi trebate što češće koristiti u komunikaciji s mališanima. Bez pret­hodnog pokazivanja dijete već zna na­­zive predmeta, razumije na koje se radnje odnose pojedine riječi te zna imena bliskih osoba.

Vaš mali pomoćnik
Dijete će željeti pomagati u svemu što radite, iako to više odmaže nego pomaže. Dajte mu poslove koje može obaviti a da pritom ne učini štetu − pri­mjerice, neka krpicom pokuša očistiti vrata ormara.

dijete pomaže mami

Dnevni raspored i prehrana

 • Dijete sada jede gotovo sve što jedu i odrasli. U prosjeku mu treba 5 obroka dnevno, svaka 4 sata. Nakon hranje­nja budno je 2-2,5 sati. Poslije toga spava 1,5-2 sata. Danju spava 2 puta, a noću 10-11 sati. Ne žurite s naglim prelaže­njem na 4 obroka dnevno. To bi uveli­ke povećalo količinu hrane i došlo bi do opterećenja probavnog sustava. A to bi moglo rezultirati proljevom i povraćanjem. Ako je dijete zdravo, nakon prve godine postepeno možete prijeći i na takav način hranj­e­nja. Mijenja se raspored unošenja kru­te i tekuće hrane. Ujutro se pre­poručuje kruta hrana, primjerice kašica. Kefir je pogodan za podnevno razdoblje, tj. za treći dnevni obrok. Dnevna količina hra­­ne trebala bi ukupno iznositi 1200 ml. Stoga pravilno rasporedite obroke i vodite računa o tome kada je dijete jelo i koliko je hrane konzumiralo.

Prvi rođendan
Odlučili ste prirediti proslavu za pr­vi rođendan? Ne zabora­vite da ne smije biti puno gostiju jer bi to moglo previše opteretiti dije­te. Neka ove godine sve ostane u užem krugu porodice.

Tjelesna njega

 • Ako je vaše dijete još prilično nesi­gurno dok hoda ili dok se penje na na­s­lo­njač, ne pani­čite! Ne radi se ni o ka­kvom zaostaju u razvoju. Naj­češ­će je riječ o tome da dijete pamti neki svoj neugodan pad s kauča i sl. pa je opreznije. Zato, ako vas grčevito drži za ruku i ne želi pustiti, dajte mu u ruku neku igračku koja će mu biti oslonac, primjerice plastični štap. Uskoro će postati sigur­nije.
 • Dijete sada već može samostalno sjediti u kadi i sada je i kupanje puno jednostavnije (naravno, ako se mališan voli kupati). Važno je da imate gumeni pod­­metač za kadu tako da se dijete ne posklizne, a dobro bi bilo imati i pri­­lagođeni sto­lčić na kojemu može udobno sjediti dok ga perete. Vrijeme je za vesele igre u vodi − plastične pa­t­­kice i ribice su, naravno, dobro­došle, ali dijete možete ra­z­ve­seliti i običnom plasti­čnom čašom od jogurta, manjim plastičnim bočicama kojima možete probušiti čepove tako da kroz njih curi voda, a ako mališan malo stisne bocu, otkrit će da može i prskati (ništa strašno ako ku­paonica bu­de mokra, pobrisat će­te!).
 • Bez obzira na to što je vaše dijete živahno i stalno u pokretu, ne zabora­vite na uobi­čajene vježbe. Time će­te i dalje poticati njegov pravilan raz­voj i ko­ordinaciju pokreta.
 • Mališani obožavaju promatrati ljude i prirodu te uživaju gledajući igru psa ili maca u parku. Redovno  ga vodite u šetnje da se nauživa i zraka i novih doživljaja.
 • Na kraju prve godine morate s dje­­tetom otići na opći pregled. Pedi­jatar će provjeriti njegovo psihičko i fizičko stanje.

 

 

Izvor: roditelji.hr

Share.

About Author

Godine 2012. naše osoblje učinilo je dostupnom uslugu vrhunske kvalitete i usrećilo mnoge bračne parove u Bosni i Hercegovini. Sada je načinjen još jedan korak naprijed, spremni smo biti tu, za vas, u našoj domovini, u domaćoj ustanovi kojom će se Bosna i Hercegovina ponositi. Naša nastojanja usmjerena su isključivo ka jednom cilju – da se svi klijenti iz naše klinike vrate svojim kućama kao sretna porodica.

Comments are closed.